The Fountainheads | Deel 1

Maartje Ijzerman
Door Maartje
23 mei
fountainheads sprekers bij sprekershuys

'Wat evolutie is voor de natuur is innovatie voor organisaties en bedrijfsleven.'