Voorstelblog Danielle Jiskoot

Daniëlle van der Schoot

Daniëlle van der Schoot

Danielle Jiskoot in het rood met rode achtergrond

Diversiteit op het podium: het belang van ‘belonging’ en nieuwe rolmodellen.

Hoe vaak heb jij je gedrag aangepast op werk zodat collega’s je leuk vinden? En hoe vaak ben je bang geweest om uit de toon te vallen op de werkvloer? Diverse en inclusieve vertegenwoordiging op het podium is nog nooit zo relevant geweest en nieuwe rolmodellen verdienen het om aan het woord te komen. Dit is waarom:

Belonging, het gevoel onderdeel te zijn van de bedrijfscultuur, is volgens het Deloitte 2020 Global Human Capital Trends rapport een van de grootste human capital issues op werk. Maar liefst 93% van de ondervraagden was het eens dat belonging de motor is achter de prestaties van organisaties. De hoogste uitkomst voor een human capital issue in tien jaar van het onderzoek. Een ding is zeker: in een ogenschijnlijk polariserende wereld willen we juist op de werkvloer het gevoel hebben onszelf te mogen zijn en daarvoor gerespecteerd te worden, ongeacht ons uiterlijk, achtergrond, huidskleur, geslacht of seksuele oriëntatie. Sterker nog: zodra iemand zich enigszins gediscrimineerd voelt door collega’s, kan dat een directe afname van 25% in motivatie betekenen. De werkvloer is onze nieuwe community en zo moeten we het, om de beste resultaten te behalen, ook behandelen.

Belonging creëer je niet alleen door het organiseren van een wekelijkse bedrijfsborrel. Bovenal heeft belonging leiderschap nodig dat ieder persoon binnen de organisatie betrekt en diverse stemmen het podium op trekt. We moeten ons richten op het versterken van diversiteit en inclusiviteit.

Er zijn verschillende manieren om diversiteit en inclusiviteit op een positieve wijze aan de kaak te stellen, maar bovenal is een belangrijke factor de representatie op het podium van events. Voor de evenementenbranche zijn er nog wat inhaalslagen te maken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Het betekent kiezen voor rolmodellen die minder vaak het podium krijgen of kiezen voor sprekers met een uniek verhaal. Het betekent sprekers kiezen die onderdeel zijn van de LHBTI+ gemeenschap, mensen van kleur en zwarte mensen, of een jonge vrouw zijn. We achten ons pas onderdeel van een gemeenschap als we verschillende rolmodellen het podium zien nemen. Pas als we onszelf herkennen in de leidende stemmen, zullen we ons onderdeel voelen van de werkgemeenschap.

Alleen wanneer de rolmodellen die we op de podia zien resoneren met ons allemaal, zullen we ervoor zorgen dat belonging breed in organisaties en de samenleving gedragen kan worden, niet alleen bij een selecte groep. Mijn missie is om iedereen zich welkom te laten voelen voor wie ze zijn en ik help bedrijven graag om hetzelfde te doen. Een inclusievere werkvloer is een beter werkvloer en hier kunnen we samen voor zorgen.

De nieuwe rolmodellen zijn zij die de maatschappelijke norm uitdagen en 100% zichzelf durven te zijn. Events nodigen ons uit om de diverse stemmen gehoord te laten worden. Welke rolmodellen bied jij het podium?

Wil je meer weten over Danielle als spreker? Bekijk hier haar sprekersprofiel.