Sprekershuys logo

Diversiteit & Inclusie

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de waarde van inclusie en diversiteit en het belang van een samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Dat we iedereen als gelijk zien, ondanks - of juist dankzij - onze verschillen, maar ook actief een steentje bijdragen aan het creëren van veiligheid, gelijkheid en inclusie - in al zijn vormen.

Wij stellen je graag voor aan sprekers en dagvoorzitters die zich op verschillende manieren hard maken voor een inclusieve samenleving.

Sprekers binnen thema Diversiteit & Inclusie