Een spreker… maar welke? | Sprekershuys

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Een spreker in pak pratend met zijn handen

Een goede match tussen spreker en/ of dagvoorzitter en evenement ontstaat dus door goed in kaart te brengen wat het doel is van het evenement, te achterhalen wie de doelgroep is en door duidelijk te formuleren wat je verwacht van de spreker en/ of dagvoorzitter.

Een spreker… maar welke?

Een spreker of dagvoorzitter nodig je alleen uit als het deze van toegevoegde waarde is op het evenement dat je organiseert. Binden, boeien, motiveren, entertainen, informeren en soms zelfs ontroeren is wat een goede spreker of dagvoorzitter kan bieden. Een goede spreker of dagvoorzitter kan dit door de kennis die zij in huis hebben, een heldere visie maar ook door ervaring en persoonlijkheid. Maar hoe vind je nou eigenlijk de juiste spreker voor je evenement?

Schot in de roos
Bij het organiseren van een evenement moet je natuurlijk allerlei stappen uitwerken, maar denk als eerste goed na over het doel van het evenement. Waarom organiseer je het evenement en wat wil je met het evenement bereiken? Organiseer je het evenement om een bepaalde boodschap over te brengen, een (nieuw) product te lanceren, je medewerkers een fijne dag te bezorgen of om je imago te versterken? Daarnaast is het goed om na te denken over het traject van je evenement. Wil je jouw doel bereiken door één centraal evenement of wordt het een langer traject door bijvoorbeeld deelsessie te organiseren.

Belangrijk is het om het doel van het bedrijf te weten zodat je vervolgens kunt ingaan op wat je ervoor nodig hebt om het doel te bereiken. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan en niet altijd is het even duidelijk wat het doel precies is en dan is het lastig om kaders aan te brengen. Op zo moment kun je de toegevoegde waarde van een ervaren sprekersbureau gebruiken. Een sprekersbureau kan je helpen duidelijk te krijgen wat je als bedrijf wilt bereiken door met je mee te denken en door de juiste vragen te stellen waardoor je samen inzicht krijgt. Dit inzicht kan vertaald worden in een passend programma voor je evenement.

Wie zit er eigenlijk in de zaal?
Als je een evenement organiseert is het van belang om te weten wie je doelgroep is. Wie worden er uitgenodigd op je evenement? Wanneer je helder hebt wie op je evenement komt is het belangrijk om te kijken naar wat je de doelgroep kan bieden: waarom is het voor hen interessant om naar het evenement te komen? Daarnaast is het belangrijk om na te gaan wat je doelgroep op je evenement komt doen: kennis vergaren, netwerken, inspiratie sessies volgen, etc? En denk er ook goed over na hoe je doelgroep tegenover het onderwerp van je evenement staat. Tip! Maak een persona. Met een persona krijg je duidelijkheid in wie jouw doelgroep is, waar hun interesse liggen, etc. Op deze leuke en creatieve manier maak je het weer een stukje makkelijk voor jezelf om je doelgroep in kaart te brengen.

What to expect..
Wanneer je weet wat het doel is van je evenement en je je hebt verdiept in je doelgroep, is het van belang om goed te kijken hoe je de juiste doelgroep kunt bereiken. Een spreker of dagvoorzitter kan hierbij aan bijdragen. Hoe? Door het overbrengen van de juiste boodschap. Zo kan je het niveau van je evenement hoger tillen. Het is erg belangrijk om vanuit het doel dat geformuleerd is duidelijk te verwoorden wat de verwachting is van de spreker of dagvoorzitter. Een contactmoment tussen de organisator(s) en spreker/ dagvoorzitter voor het evenement is daarom van cruciaal belang.

Wanneer er een contact moment is ingepland tussen organisator(s) en spreker/ dagvoorzitter is het van belang dat je spreker op de hoogte is van de inhoud van je programma. Heb je moeite met de inhoud van je programma? Maak dan gebuik van de expertise van een ervaren sprekersbureau en bespreek de opbouw van het programma zodat het publiek geboeid blijft gedurende het evenement. Een sprekersbureau kent haar sprekers en dagvoorzitters en kan adviseren waar in het programma een spreker het beste tot zijn recht komt. Een dagvoorzitter kan ervoor zorgen dat moeilijke delen worden afgewisseld met luchtige onderwerpen, presentaties afgewisseld worden met bijvoorbeeld interview, energizer of paneldiscussies. Hierdoor zal een programma ontstaan die afwisselt is en waar men gedurende het gehele evenement geboeid blijft.Het Sprekershuys kan je helpen. Bel 030-304 00 25 of mail naar info@sprekershuys.nl. We helpen je graag!