Het nieuwe leiderschap

Daniëlle van der Schoot

Daniëlle van der Schoot

Spreker Joel aan 't Goor op het podium met tablet

Je ziet het in de media overal opduiken; er is dringend behoefte aan nieuw leiderschap. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij overheidsorganisaties klinkt de roep om een andere bestuurscultuur. Blijkbaar voldoen de oude modellen niet langer en is vernieuwing hoogst noodzakelijk.

In gesprek over leiderschap met psycholoog en visionair Joel aan 't Goor

Je ziet het in de media overal opduiken; er is dringend behoefte aan nieuw leiderschap. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij overheidsorganisaties klinkt de roep om een andere bestuurscultuur. Blijkbaar voldoen de oude modellen niet langer en is vernieuwing hoogst noodzakelijk. Op zich logisch, want op belangrijke maatschappelijke gebieden zien we dat er sprake is van een crisissituatie. Denk bijvoorbeeld aan de negatieve effecten van globalisering, milieuschade, politieke polarisering, problemen in de gezondheidszorg en geopolitieke onrust. Recent aangevuld met de problematiek van grensoverschrijdend gedrag, waardoor er voor vrouwen geen sprake is van een veilige werkomgeving. Kortom, er is veel maatschappelijke onrust.

Gaat nieuw leiderschap hier verandering in brengen? Wat wordt er verstaan onder nieuw leiderschap? Is dit dienend, natuurlijk, coachend, transformationeel, authentiek, persoonlijk of situationeel leiderschap? Er zijn talloze managementboeken verkrijgbaar met elk een eigen invalshoek op het leiderschapsthema. En minstens zoveel cursussen, trainingen en coaches die je gaan begeleiden naar nieuw leiderschap. Maar wat is nu de essentie van het leiderschap dat we nodig hebben in de komende decennia?Ik sprak hier onlangs over met Joel aan ’t Goor. Joel is ondernemer, psycholoog en visionair. Hij heeft een uitgesproken visie op het thema leiderschap. Dit begint met een innerlijke reis om je eigen ‘purpose’ te vinden. Wat drijft je diep van binnen werkelijk en hoe kun jij al je talenten ontplooien en inzetten om van wezenlijke waarde te zijn in de hedendaagse maatschappij? Hiervoor moet je eerst ontdekken wat in jouw kern ligt opgeslagen en je werkelijke levensdoel vormt. Dus niet hetgeen je omgeving verwacht of het streven dat voortkomt uit je ego. Joel ziet bij veel ondernemers, leiders en professionals dat het streven naar succes initieel wordt gedragen door een (onbewuste) hang naar status en erkenning of door de behoefte aan materiële zaken. En bij het bereiken van een doel, bijvoorbeeld een ondernemer die zijn of haar bedrijf verkoopt, blijft er toch een grote leegte over. Is dit het nu, ben ik eindelijk echt gelukkig? En dan gaan veel ondernemers op zoek naar ‘de zin van het bestaan’. Na het materiële succes komt nu de zoektocht naar een diepere persoonlijke zingeving en het toevoegen van maatschappelijke waarde centraal te staan. Op basis van een zuiver streven en ontplooien van je eigen talenten. Hiermee ontstaat een natuurlijk en authentiek leiderschap, in dienst van het groter geheel.

Joel faciliteert bijeenkomsten, workshops en trainingen rondom dit thema. En geeft lezingen voor bedrijven en organisaties. Inmiddels participeren deelnemers van over de hele wereld in zijn offline en online sessies. “Ik ben nog altijd onder de indruk van de enorme energie die vrijkomt in een groep, zodra we het hebben over het ontdekken van je eigen pad, loslaten van het ego en het zien van een groter geheel. Het is een universele onderstroom om verbonden te zijn met alles en iedereen”, vertelt een bevlogen Joel. “Als we 10% van alle leiders en ondernemers bereiken en ze overtuigen om een werkelijk betekenisvolle bijdrage te leveren, hebben we een enorme beweging in gang gezet”.

Tijdens een lezing of workshop geeft Joel op een concrete en pragmatische wijze invulling aan het leiderschapsthema. Met een combinatie van voorbeelden en anekdotes maar zeker ook door de deelnemers direct iets bijzonders te laten ervaren en tot persoonlijke inzichten te laten komen. Dat doet hij onder andere middels ademhalingstechnieken, open vragen, stilte, muziek, de game changing ‘Purpose Scan’ en bijzondere interacties tussen de deelnemers. In een lezing of workshop neemt hij je mee in het opzoeken van verdieping. Even uit de waan van de dag en stilstaan bij essentiële vragen over je echte doelen en het toevoegen van wezenlijke waarde. Of zoals Joel zelf zegt “Je komt de sessie anders uit dan je er in ging” Een aanbeveling voor iedereen die op zoek is naar nieuw leiderschap, of dat nu is in de vorm van persoonlijk leiderschap of het leiden van een organisatie, team of beweging.

Geschreven door Remco van Nieuwenhoven