Kennismaken met | Sako Gatsjatrjan

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Sako Gatsjatrjan aan het presenteren in zwarte blouse

Wie is Sako?

Ik ben Sako, 26 jaar jong. Als baby ben ik met mijn ouders in Nederland terecht gekomen. Hierhebben wij 12 jaar in Asielzoekerscentra gewoond voor wij een verblijfsvergunning kregen. Mijnachtergrond ligt voornamelijk in de sport. Zo heb ik de afgelopen 5 jaar lessen lichamelijkeopvoeding gegeven op het Werkman College Stadslyceum in Groningen. Op deze school stond ikbekend als #MeerdanDocent. Dit kwam, omdat ik dingen altijd net even anders deed dan deandere docenten.

Om een tweetal voorbeelden te noemen. Ik stuurde geen E-mail naar mijnleerlingen als ik ze ergens voor nodig had. In plaats daarvan maakte ik een video die ik op mijndocenten Instagram plaatste. Daarnaast had ik af en toe tijdens mijn lessen ‘’De Les achter deLes’’ Waarbij ik leerlingen een levensles probeerde mee te geven in de gymles. Van jongs af aanheb ik altijd betekenisvol willen zijn voor anderen. Het geven van nieuwe inzichten en hetinspireren van mensen geeft mij veel levens energie. Zo ben ik uiteindelijk begonnen als sprekerom anderen te inspireren en verder te helpen.

Beschrijf jezelf in drie woorden?

Perfectionistisch, Dromer en Doelgericht

Wat heb je allemaal gedaan in je carrière?

Tijdens mijn studententijd ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland.Ik heb tijdens die periode op scholen mijn verhaal verteld om leerlingen van verschillendeachtergronden dichterbij elkaar te brengen. Na 2 jaar ben daar gestopt en wilde ik mijn verhaalverder uitbreiden. Ik ben uiteindelijk in contact gekomen met collega spreker Jaap Bressers. Hijheeft mij een lange tijd tips gegeven en gecoacht.

Nadat hij een keer ziek was heeft mij opgebeldof ik binnen vier uur op locatie kon zijn om zijn lezing over te nemen. Ik ben toen gelijk vertrokkenvanuit mijn opleiding om die kans te pakken. De lezing was zo’n succes dat ik daarna mijn bedrijfben begonnen. Afgelopen jaar heb op de FM-Dag, CHRO en CFO day in zowel Nederland alsBelgië mogen staan, om de mensen daar te inspireren met mijn verhaal.

Waar gaat jouw verhaal over?

Mijn verhaal gaat over identiteitsvorming. In het dagelijks leven hebben we allemaal wel eens temaken met vooroordelen, bewuste en onbewuste discriminatie, mensen die iets van je vinden ofniet achter jou keuzes staan.Tijdens mijn lezingen laat ik zien hoe gebeurtenissen uit mijn verleden mij blokkeerden en hoe ik uiteindelijk door de vraag van mijn docent ‘’Wie ben jij zonder je verhaal?’’ mijn weg heb gevonden.Waarvoor kan de klant jou boeken? Een authentiek verhaal dat raak, inspireert en mensen een boost geeft voor de dag die voor hunligt of een nieuw inzicht geeft voor de dag van morgen.

Waarin onderscheid jij je?

Mijn lezing is toepasbaar op diverse doelgroepen. Ik heb de mogelijkheid gehad om voor jongerenop scholen en universiteiten te spreken, maar ook voor mensen in het bedrijfsleven. Bijna allemaalkunnen ze iets vinden in mijn verhaal waarin ze zichzelf herkennen. Dit komt onder andere doordatik mensen meeneem naar de kwetsbaarste momenten in mijn leven.

Dilemma’s

Altijd te vroeg of altijd te laat?

Altijd te vroeg: Ik ben liever een uur te vroeg dan dat ik 5 minuten te laat ben.

Zoeken of vinden?

Haha! dit is echt een vervelende, want dit veranderd bij mij altijd. Op dit moment is het zoeken.

Identiteit of verandering?

Verandering: In het verleden zat ik vast aan wat ik dacht dat mijn identiteit was. Soms heb jeverandering nodig om vrij te zijn.

Licht of donker?

Lastig, lastig. Je kan dit op zoveel manieren zien. Voor mij is het toch licht want in de meestdonkere periodes van mijn leven bleef ik altijd focussen op het licht, het moment dat alleonzekerheid voorbij zou zijn en ik zou kunnen leven. Licht geeft hoop.

Het verleden kunnen veranderen of in de toekomst kunnen kijken?

Ik zou het verleden niet willen veranderen, omdat er veel dingen zijn die ik geleerd heb vanbijzondere mensen. In de toekomst kunnen kijken zou een goede skill kunnen zijn of niet? Kun je iemand op tijd waarschuwen en een ongeluk voorkomen. Pretty Cool.

Kleine of grote zaal?

Grote zaal: Ik krijg altijd energie als ik weet dat ik veel mensen mag inspireren.