Etnische diversiteit is goed voor de business | George Arakel

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

George Arakel poserend voor camera met blauwe achtergrond

Etnische diversiteit is goed voor de business!

Huysgenoot George Arakel

Etnische diversiteit is goed voor de business!

Is het goed voor bedrijven om aan etnische diversiteit te doen en er bewust mee om te gaan? Absoluut. Is dat MVO ondernemen? Absoluut niet. Is het goed voor de business? Zeker weten! Ik zal uitleggen waarom.

(Etnische) diversiteit leeft binnen bedrijven als nooit te voren. De meeste van deze bedrijven zien dat als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Echter is aan etnische diversiteit doen geen MVO maar is het gewoon goed voor de business.

Aller eerst vind ik het feit dat een bedrijf bewust niet aan uitsluiten van groepen doet, geen maatschappelijk verantwoorde onderneming. Allochtonen geen kansen ontnemen is namelijk geen goede doelen actie. Mensen in het algemeen geen kansen ondernemen is geen goede doelen actie. Buiten dat om, is het niet ontnemen van kansen juist goed voor de business.

Uit talloze onderzoeken is namelijk gebleken dat een diverse team zorgt voor meer dynamiek, betere probleem oplossingen binnen een bedrijf en levert het meer werknemers op die een bredere horizon ontwikkelen. Een bredere horizon levert vaak betere prestaties op.

Een team hebben dat zo divers mogelijk is, zorgt ervoor dat problemen vanuit verschillende perspectieven, wereldbeelden, ervaringen, normen en waarden, overtuigingen en visies bekeken kunnen worden. Dat zorgt ervoor dat er totaal uiteenlopende oplossingen aangedragen kunnen worden. Die kunnen tegen elkaar worden afgewogen. Verschillende oplossingen en scenario’s kunnen dan bekeken worden, in plaats van maar één oplossing bedenken vanuit één wereldbeeld, die uitprobeert en vervolgens nog eens probeert. Want een homogeen groep, die op elkaar lijkt, zal vaak snel eens zijn over de oplossing en zullen ze unaniem op één oplossing uitkomen, terwijl een diverse groep juist een diversiteit aan oplossingen kan aanleveren. Ook daagt een diverse groep elkaar uit, omdat ze verschillen van mening en perspectief, waardoor ze elkaar op scherp stellen en al snellere hun oplossingen verbeteren. In een vroeg stadium. Dat voorkomt weer fouten na het lanceren van de oplossing.

Dit zorgt in veel gevallen voor betere oplossingen en is het tijdbesparend, wat uiteindelijk ook kostenbesparend is.

Door een diverse team aan te nemen en groepen niet uit te sluiten doe je dus niet alleen andere een plezier, maar vooral jou en jouw business.

Meer weten over George? Bekijk hier zijn profiel!