Mix generations in your boardroom! – Talitha Muuse

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Talitha Muusse staand voor wolkenkrabbers

Huysgenoot Talitha Muuse is spreker, dagvoorzitter, ondernemer en gangmaker achter een tal van maatschappelijke initiatieven. Zij gaf begin dit jaar een TED talk in Haarlem. TED is de afkorting van „Technology, Entertainment, Design”. Het doel hiervan is het verspreiden van goede ideeën („Ideas Worth Spreading”). Sprekers worden uitgenodigd om in maximaal 18 minuten de presentatie van hun leven te geven over hun expertise, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden

''Mix generations in your boardroom!''

Huysgenoot Talitha Muuse is spreker, dagvoorzitter, ondernemer en gangmaker achter een tal van maatschappelijke initiatieven. Zij gaf begin dit jaar een TED talk in Haarlem. TED is de afkorting van „Technology, Entertainment, Design”. Het doel hiervan is het verspreiden van goede ideeën („Ideas Worth Spreading”). Sprekers worden uitgenodigd om in maximaal 18 minuten de presentatie van hun leven te geven over hun expertise, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden [1].
Talitha is zelf onder de 30 en zij heeft bij grote organisaties bij het bestuur aan tafel gezeten. Zij zet zich in voor het doorbreken van generaties en zij zegt hierover het volgende: “I plea for a different organizational model which is not based on hierarchy according to age and experience. When you are young you process information better and you make decisions quicker. The older brain is better in recognizing people’s emotions and an older person can express himself better thanks to a more extensive vocabulary. That’s why an older person is more suitable for coaching. The younger person should be working next to the more experienced colleague. Mix generations in your boardroom!”