Marieke de Vrij als spreker inhuren

Marieke de Vrij als spreker inhuren

Spiritueel Maatschappelijk Trendwatcher

Eenvoud en zelfaanvaarding is de basis voor wezenlijk gedrag en een gezonde maatschappij”

Biografie

Spiritueel trendwatcher Marieke de Vrij heeft al meer dan 30 jaar vele mensen geïnspireerd. Vakgroepen, teams bij overheidsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook binnen de wetenschap, heeft zij haar visie gegeven op tal van onderwerpen. Met haar fijnzinnige helderziendheid en haar buitengewoon waarnemend talent, zet zij zich in voor een duurzame vernieuwing van de maatschappij. Zij kijkt naar dat wat niet zichtbaar is vanuit directe waarneming en kan heel helder, concreet en uiterst genuanceerd benoemen wat er speelt. Zo geeft zij aan waar de uitdagingen en kansen liggen en waartoe men werkelijk opgeroepen wordt. Dit doet zij voor beleidsvoerders, op diverse vakgebieden, voor maatschappelijk gerichte organisaties, in lezingen voor zalen en bij teams op beleidsdagen. 

Wanneer men haar vroeg wat zij later wenste te worden antwoordde zij: “wijs”! Als oudste uit een gezin van 5 kinderen, wist ze al dat ze de maatschappij en haar ontwikkeling wilde steunen. Van jongs af aan raakt zij de kern der dingen. Hoewel dit geen beroep is, zoals onze huidige maatschappij dit kent, is dit wel de kern van haar vak: het doorgeven van doorleefde wijsheid. Velen hebben in de loop van de jaren geput uit haar diepzinnige en concrete wijsheid, dit met buitengewone resultaten. Haar menselijkheid en bewogenheid tot anderen en dat wat nodig is, is hierin haar leidraad. Al jong heeft zij haar beroep als maatschappelijk werkster verlaten om in vrijheid mensen, organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen diepzinniger aan te spreken en nabij te zijn.

Onze maatschappij is in beweging, de markten zijn onduidelijk en waar men aangesproken wordt op authentiek leiderschap, wordt doorleefdheid en moed hiertoe nog menigmaal gemist. Te vaak wordt ook de verbinding gemist met de doelgroep waar men op aan wenst te haken. Het ‘werkkapitaal’ van mensen die wezenlijk zijn voor de uitvoering van het beleid, mist vaak de verbinding om praktisch en doorleefd te realiseren wat beleidsmatig gevraagd wordt. Er wordt veel gesproken over betekenisvol ondernemen, maar de visies zijn te vaak slechts op de korte termijn gebaseerd. Marieke de Vrij geeft waardevolle inspiraties vrij hoe, staand in het heden, concreet aan de slag gegaan kan worden met wat waarlijke vernieuwing nodig heeft. Zodat voorkomen wordt dat men blijft hangen in de meest voor de hand liggende eerste zaken óf in eindeloze vergezichten. Haar inspiraties geven een aansporing om in een duurzaam “doe-veld” te komen. Hierbij kan Marieke ook aangeven welke blokkades in de weg staan en hoe je daarmee overweg kan gaan.

Haar klanten krijgen input voor een relevante duurzame (maatschappelijke) ontwikkeling en ondersteuning op het gebied van authentiek leiderschap en eigen werkmanschap. Van haar inspiraties zijn inmiddels diverse boeken verschenen. 

Ook organiseert Marieke een duolezing samen met Herman Wijffels. Voor meer informatie over Marieke of een eventuele duolezing: www.devrijemare.nl 

Volledige omschrijving

Profiel

Vakgebied

Duurzaam ondernemen, trends en inspiratie voor een bestendige toekomstvisie specifiek voor ondernemingen, maatschappelijk welzijn.

Talen

Nederlands

Tarief

Vanaf 2500,-

In te huren als

Spreker

Onderwerpen

Maatschappij Onderwijs Ondernemen Leiderschap Kunst & Cultuur Innovatie & Trends Bedrijfsleven & Management Duurzaamheid & Sociaal Ondernemerschap

Interview

Wat was je eerste baantje?

Op mijn 16e werkte ik als invalsverpleeghulp tijdens de schoolvakantie op de verpleegafdeling van een grote psychiatrische inrichting. Ik had al jong oog voor menselijk leed en maatschappelijke context.

Wat is je hoogtepunt in je carriere?

Zelftrouw. Iedere keer dat ik kies om trouw te blijven aan mijn hart en waarlijk te benoemen wat ik innerlijk waarneem. Deze hoogtepunten kennen een doorlopende lijn, echter de onderwerpen zijn verschillend. Wanneer de meest urgente onderwerpen maatschappelijk opgepakt worden door mijn tussenkomst, dan ervaar ik een grote opluchting en dankbaarheid.

Hoe ziet je vakgebied eruit over 10 jaar?

Ik hoop dat er dan meer mensen zijn die, zo fijnzinnig als ik, zaken gedetailleerd in kaart kunnen brengen op het maatschappelijk gebied. Niet vanuit analyse of vooraanname a.d.h.v. de bekende feiten of een overmatige kritische blik. Maar wezenlijk waarnemend, doordat zij ook door het maatschappelijk spectrum heen kunnen schouwen en zien wat er waarlijk gaande is, voorbij het ‘aangeklede’ en dat wat afleid van essentie. Dat zij evenzo in staat zullen zijn het maatschappelijk veld op te beuren naar een nieuwe levensstijl verbonden met wat mensen waarlijk kunnen dragen. Dat hoop en desillusie omgebogen worden naar maatwerk wat haalbaar is op de korte termijn en dat daarmee in alle behoedzaamheid de maatschappij op lange termijn duurzaam gevoed kan worden en tot bloei kan komen.

Voor wie heb je grote bewondering?

Voor authentieke mensen die het wezenlijke in zichzelf naar voren brengen en bereid zijn daar voor te gaan. Zij die de ‘prijs’ van de moed durven te betalen voor wezensecht betoon. Daarnaast bewonder ik mensen die het goede in andere mensen naar voren weten te halen en een hand durven uit te steken naar hen die ondersteuning behoeven. Ik bewonder ook hen die in kwetsbare openheid zichzelf prijs geven.

Wat weet niemand van je?

Ik word geraakt door onschuld, essentie, schoonheid, vormen, lichtval, kleur, bloemen en natuurbeleving. Dit al is mijn voeding. Ook word ik geraakt door mensen in al wat hen aangaat, en de wereld in al haar naakte dimensies. Dit creëert mijn begaanheid en uithoudingsvermogen om mij te richten naar wat nodig is. In mijn maatschappelijke bewogenheid ben ik gewoon de zaken aan te zien hoe ze wezenlijk zijn, in plaats van hoe dat men hoopt of denkt dat ze zijn