Boekpresentatie Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Sander en Ruben die een schilderij stelen

Huysgenoten Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten nodigen je graag uit uit voor de boekpresentatie van Elite gezocht van.

Boekpresentatie Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten

Ben jij bij de boekpresentatie?

Huysgenoot Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten nodigen je graag uit uit voor de boekpresentatie van Elite gezocht van. De presentatie vindt plaats op donderdag 28 maart om 20.00 uur ten huize van De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, te Amsterdam. Het eerste exemplaar van het boek wordt in ontvangst genomen door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, voormalig fractievoorzitter van de PvdA en oprichtster van de LSVb, met wie de heren in gesprek gaan.

Over het boek:

Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Toch lijkt er een toenemende vervreemding te zijn tussen de elites en het volk, maar ook tussen de elites onderling. Wat maakt een goede elite, en hoe zou een moderne, eenentwintigste-eeuwse elite zich moeten gedragen?

In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen de Nederlandse economische elite, die de laatste decennia dominant is geworden. Geobsedeerd door hun eigen vermogen en kinderen zijn zij vergeten wat het betekent om tot de elite te horen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede; de nieuwe elite blijkt door haar meritocratische zelfbedrog nog erger dan de oude elite. Welke keuzes maakt de economische elite van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden?

Over vermogensverschillen en kansenongelijkheid als andermans probleem en fakkels en hooivorken als immer reëler wordende angst.

Sander Schimmelpenninck (1984) is financieel journalist, hoofdredacteur van zakenbladQuote, televisiepresentator en regelmatig te gast bij talkshows als dwdd, Pauw en Jinek.

Ruben van Zwieten (1983) is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam.

Datum: Donderdag 28 maart

Plaats: Claude Debussylaan 2, Amsterdam

Inloop vanaf: 20.00 uur

Aanvang programma: 20.30 uur

Meld je hier aan voor de boekpresentatie op de website van De Nieuwe Poort.

www.denieuwepoort.org/evenement/boekpresentatie-elite-gezocht