Een spreker in je bedrijf…

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Arko van Brakel lachend met groene achtergrond

Als ondernemer kan ik me natuurlijk niet veroorloven alleen maar met lezingen en dagvoorzitterschappen bezig te houden. Want er moet ook een bedrijf gerund worden. Toch is het zowel voor de organisaties die mij inhuren als voor mijzelf een steeds weer unieke kans om zo’n kortstondig samenwerkingsmoment met elkaar te hebben. Als spreker kom je namelijk verrassend kort binnen bij een bedrijf. Omdat je een externe deskundige bent, kun je net even wat meer confronterend zijn, net even wat scherper de spiegel voorhouden. Je moet, omdat je maar hooguit enkele uren onderdeel van het team deel uitmaakt, snel tot de kern doordringen en mag dus ook dingen zeggen die politiek wat minder correct zijn… Daarmee ontstaat de gelegenheid om discussies open te breken die soms al jaren sluimerden. Met respect, humor, aandacht en natuurlijk met objectieve voorbeelden en onderhoudende anekdotes kun je als spreker de angel uit zo’n discussie halen. Een spreker creëert daardoor de veiligheid om mensen eens door een andere bril naar hun werk te laten kijken.

Soms lijkt het wel eens of wij, als sprekers, een beetje de rol van de dominee van vroeger hebben overgenomen. nog niet zo lang geleden zaten de kerken nog iedere zondag vol. De dominee of pastoor was de inspirerende spreker van die tijd, die zijn publiek met kennis, anekdotes en verhalen, inspireerde of juist een spiegel voorhield. Dat gebeurt nog steeds. Maar steeds meer kerken staan leeg, terwijl de behoefte aan “een stichtelijk woord” er nog steeds is. Eigenlijk wordt deze oude vertrouwde rol steeds vaker ingevuld door naar inspirerende sprekers te luisteren. Misschien zijn wij, als sprekers, wel een soort nieuwe dominees, maar dan zonder religieuze doelen…

Het interessante is dat je als spreker zelf ook profiteert van deze kortstondige samenwerkingen. Natuurlijk krijg je als spreker voor je bijdrage betaald. Maar dat is zeker niet wat ik hier bedoel. Voor de meeste sprekers geldt dat ze het in de eerste plaats doen omdat ze het leuk vinden. Maar het interessante is dat je als spreker met elke lezing of workshop en met ieder dagvoorzitterschap zelf ook wat leert. Je leert hoe je impact maakt. Je leert hoe je mensen kunt raken. Je merkt onmiddellijk aan de lichaamstaal en de reacties in de zaal wat wel werkt en wat niet. En je ontdekt heel snel wat er leeft bij mensen en organisaties. Eigenlijk is iedere lezing, juist door het hoge pressure-cooker- gehalte, een kort meetmoment dat aangeeft hoe het er in de organisatie of zelfs in de wereld voor staat.

Ik merk zelf, zeker omdat ik mede-eigenaar van een opleidingsbedrijf ben, dat ik ook als ondernemer steeds een beetje beter wordt door het geven van lezingen en workshops. Door de korte, intensieve briefings die je in je relatief korte spreekbeurt of workshop moet verwerken, moet je jezelf razendsnel inleven in de klant. De juiste snaar raken. Maar het is geen optie om de spreekbuis van de klanten worden. Je moet juist als spreker dicht bij je eigen authentieke verhaal blijven. Want je maakt als spreker alleen impact als je je verhaal bént in plaats van slechts een verhaal vertelt. De kunst is om je ervaring, kennis en inlevingsvermogen in korte tijd te benutten door volledig aan te sluiten op de situatie van een klant, zonder je eigen kracht uit het oog te verliezen. Het leuke is: hoe vaker je dit doet, het beter dit gaat.

Ik neem deze ervaringen altijd mee in mijn dagelijkse werk. Veel sprekers hebben exact diezelfde ervaring, dat je met elke spreekbeurt of workshop weer een betere versie van jezelf wordt. tegelijk neem ik de kennis en ervaring mee in mijn andere bedrijven, die daarvan ook kunnen profiteren.

Ik zorg tegenwoordig voor een goede balans tussen spreken en ondernemen. Alleen lezingen en workshops geven is heel leuk, maar op een gegeven moment loop je het risico te veranderen in een grammofoon plaat. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Jaren geleden deed ik een periode zoveel lezingen dat ik niet meer wist in welke zaal ik welk grapje had gemaakt. Dan is de balans verstoord. Nu heeft het spreken een belangrijke plek in mijn ondernemersbestaan, waarbij het mijn ondernemers-balans niet verstoord maar juist versterkt, terwijl ik tegelijkertijd van toegevoegde waarde kan zijn voor grote groepen mensen.

Eigenlijk is het inhuren van een spreker, zowel voor de spreker als voor de klant, een veilige manier om samen een klein, confronterend, groeistapje te maken. Zodat we samen steeds een beetje wijzer worden.

Geschreven door huysgenoot Arko van Brakel