Optimisten en pessimisten kijken naar hetzelfde maar zien iets anders! Blog Hans Kazan

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Hans Kazan glimlachend in zwart pak met strepen bij rotsen

Huysgenoot Hans Kazan is al ruim 40 jaar Nederlands bekendste goochelaar. Voor het Sprekershuys heeft hij een blog geschreven.

Huysgenoot Hans Kazan

Huysgenoot Hans Kazan is al ruim 40 jaar Nederlands bekendste goochelaar. Voor het Sprekershuys heeft hij een blog geschreven. Lees snel verder!

Boksers quote: Het gaat er niet om hoe goed je kunt slaan maar hoe goed je kunt incasseren!

De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman ontdekte dat optimisten ongeveer 7,5 jaar langer leven dan pessimisten. Een positieve optimistische instelling zou zelfs meer doorslaggevend zijn voor je levensverwachting dan je gewicht en het feit of je roker bent of niet. Ons immuunsysteem wordt beter beschermd door een positieve kijk op het leven. En als we dan toch ziek worden, genezen we sneller. Dat is informatie die je toch weer even aanspoort tot nadenken over de wondere wereld van het beroemde glas, dat door optimisten als halfvol wordt gezien en door pessimisten halsstarrig als half leeg wordt waargenomen.

Optimisten en pessimisten kijken naar hetzelfde maar zien iets anders!

De optimist ziet een tegenvaller als iets eenmaligs of tijdelijks. Een geïsoleerd gebeuren dat verder geen noemenswaardige invloed heeft op de rest van zijn leven.
De pessimist ziet dezelfde tegenvaller als permanent. Iets dat alle verdere gebeurtenissen in zijn leven negatief zal beïnvloeden. Dat negatieve gevoel neemt bezit van zijn hele wezen. Hij voelt zich naar en infecteert daarmee niet alleen zichzelf maar ook anderen in zijn omgeving.

Het is ook vaak niet makkelijk.

Als je hard, met passie en vertrouwen hebt gewerkt aan iets dat je zo graag voor elkaar wilt krijgen en het gaat niet zoals je had gehoopt, is het moeilijk optimistisch te blijven. Toch is het de moeite waard het bewust te proberen. Een echte optimist zal zo´n klap kunnen zien als iets dat nu eenmaal gebeurt. Hij beseft dat ieder mensenleven wordt bepaald door twee zaken:

De dingen die je overkomen en….. de manier waarop je met die gegeven situatie omgaat. Aan het eerste –de dingen die je overkomen– kun je over het algemeen weinig doen. Aan het laatste –de manier waarop je er mee omgaat- kun je alles doen! Dat is jouw vrije keuze. Als een plan niet verloopt zoals gepland, betekent dat niet het einde maar een nieuw begin. Vallen, opstaan en verder gaan!

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat omstandigheden het soms erg moeilijk maken optimistisch gestemd te zijn maar als je doorgaat en blijft proberen, zal dat kleine optimistische waakvlammetje uiteindelijk oplaaien en je de weg wijzen naar succes en geluk.

Het gaat niet om hoe goed je kunt slaan maar hoe goed je kunt incasseren!

Meer weten over Hans? Bekijk hier zijn profiel