Sprekershuys logo

Verandering wordt geboren vanuit collectieve verontwaardiging

Maartje Ijzerman
Door Maartje
26 april
Verandering

Het is een prille lentemiddag in Baarn; buiten weerspiegelen hagel en zon het grillige april-karakter. Binnen zitten 120 mensen ruim drie uur ademloos te luisteren naar de dialoog van Herman Wijffels en Marieke de Vrij. Grote thema’s in ragfijne woorden werken in op het publiek, dat nog zoekt naar betekenis en inzicht. Irene Koel zorgt als dialoogbegeleider voor de nodige humor en relativiteit, zodat het verhaal kan wortelen in ieder die hiervoor open staat.

Hoe willen we met elkaar en met deze aarde omgaan?

Hoe willen we met elkaar en met deze aarde omgaan? De vraag lijkt zo simpel, de realiteit zo weerbarstig. Als mensheid zijn we met elkaar aanbeland op een punt waar we rijkdom, technologie, kennis en middelen in overvloed hebben, maar waar we niet in staat blijken om het leven met elkaar en op deze planeet te eerbiedigen. Hoe is dat mogelijk en hoe ontwikkelen we ons op een nieuw spoor waar respect voor onze verbindingen de basis van ons denken en handelen vormt? Dit thema en deze grote vraag leidden deze middag langs vele bekende en onbekende invalshoeken om hieraan gedachten, inzichten en inspiratie te ontlenen voor het eigen leven.

Circulair denken
Of je nu kijkt naar de economie, het onderwijs of de vluchtelingencrisis. Het zijn gebieden waarop steeds vaker duidelijk is dat ze voorbij gaan aan de basis; mensen worden niet gerespecteerd en de aarde evenmin. Het is alsof de maatstaven van ons denken niet meer voldoen, vanuit het idee dat hoe we denken over de werkelijkheid ook bepaalt hoe we er mee omgaan. Ons dominante denken is sterk lineair en belemmert ons zicht steeds vaker, omdat dit type denken slechts delen van de werkelijkheid belicht. We verlangen daarom een integraal denksysteem dat ons laat kijken naar het geheel, vanuit het groeiende en urgente besef dat de verbinding die we met elkaar en het leven om ons heen hebben noodzakelijk is voor ons voortbestaan. Circulair denken ligt hiermee in lijn en geeft ruimte aan maar liefst drie denkvormen: denken, voelen, weten (intuïtie). De opgave ligt er om deze denkvormen te ontwikkelen en waarde te hechten aan andere vormen van intelligentie.

Maatschappelijke opgaven
Zoals gezegd dringt een nieuw bewustzijn zich steeds sterker op, omdat het oude denken botst met nieuwe waarnemingen. Om er enkele te noemen: de wijze waarop we dierenwelzijn, de natuur en het milieu oneerbiedigen. De manier waarop bestuurlijke elites zich verrijken of verheffen ten koste van anderen. De wijze waarop organisaties hun eigen interne comfort boven dat van mensen plaatsen. De wijze waarop wij omgaan met onze kinderen, bijvoorbeeld als je kijkt naar het onderwijs, waar niet hun unieke ‘zijn’ wordt aangesproken, maar waar jonge mensen dezelfde conditioneringsoefening doorlopen. Maar ook hoe we omgaan met informatie, vluchtelingen en onze ouderen. Een zuivere omgang is op alle fronten nodig en vraagt van ons mensen dat wij leiderschap ontwikkelen op wie wij ten diepste zijn, ieder voor zich. Het vraagt om het activeren van zelf doen, eerbied hebben voor je eigen kwaliteit en authentiek in verbinding zijn met jezelf en het collectief.

Verbintenis door dialoog
Om hierin te kunnen ontwikkelen is dialoog universeel, omdat het gaat over oprecht spreken en luisteren. Dialoog vraagt dat wij ons denken in rust brengen en spreken vanuit onze eigen ervaringen. Het geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te verbinden, want wie spreekt vanuit zijn hart verbindt zich met anderen. Deze verbintenis is ook nodig om meer mensen mee te nemen in een nieuw bewustzijn. Het is een investering in onze relaties, ook met degenen die niet willen weten.

Mondiaal bewustzijn
De instrumenten zijn er om een mondiaal bewustzijn op gang te brengen. Daarin zijn we bezig het tipping-point te verzwaren, zodat we vanuit collectieve verontwaardiging verandering teweeg brengen. Het huidige systeem zal keren naarmate een steeds groter collectief aanhaakt. Tot die tijd zullen waardevolle bijdragen nodig zijn, zowel binnen- als buiten het huidige systeem. De keuze om binnen of juist buiten het systeem te participeren, ligt bij ieder van ons afzonderlijk.

Cookiemelding

Onze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website accepteer je ons cookiebeleid.

 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat je de website correct kunt weergeven en gebruiken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Ingeschakeld Uitgeschakeld

Statistieken

Een goede website is nooit af! We proberen iedere dag de websitebezoeker een betere ervaring te bieden. Met de cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen! De gegevens worden anoniem verzameld, maar geven ons wel het inzicht wat nodig is om iedere dag weer een betere website te maken.

Ingeschakeld Uitgeschakeld

Marketing

Deze cookies gebruiken wij om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om advertenties weer te geven die passen bij de behoeftes van de individuele bezoeker. Denk bijvoorbeeld aan Google advertenties of Social media advertenties. Wil je weten om welke cookies het precies gaat? We beschrijven ze in ons privacy statement.

Ingeschakeld Uitgeschakeld