Vooruitgang is voorspelbaar!

Maartje IJzerman

Maartje IJzerman

Humanfication boek in het donker

Christian Kromme is een expert op het gebied van disruptieve technologie en de schrijver van het boek ‘Humanification - Go Digital, Stay Human’, een bestseller op Amazon. In dit boek gaat Christian dieper in op de fascinerende paralellen tussen biologie en technologie.

In zijn nieuwe boek ‘Humanification’ neemt Christian Kromme de lezers mee in een fascinerende wereld van patronen en golfbewegingen.

Kunnen we patronen vanuit de biologie herkennen en zijn deze volledig te projecteren op de manier waarop technologie zich ontwikkelt? De auteur gaat nog een stap verder en is van mening dat je daarmee ook voorspellend vermogen opdoet om ontwikkelingen in de toekomst vroegtijdig te zien aankomen. Jij bent dan voorbereid om in te spelen op innovatie en disruptie. Ontvouwt de werkelijkheid zich minder onvoorspelbaar dan we denken? De zoektocht van Christian Kromme start vanuit een levensbedreigende situatie voor zijn dochter en wat volgt is een fantastische ontdekkingstocht. Baanbrekende inzichten geven veel stof tot nadenken, van samenwerking op celniveau tot maatschappelijke structuren die vergaand gaan veranderen. Disruptie is de nieuwe werkelijkheid en het tempo neemt razendsnel toe.

Regelmatig heb ik het boek even weggelegd, om de inhoud te laten bezinken. Om een volgende dag weer gretig te beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Het boek kent een uitermate geraffineerde opbouw, waarbij je aan de hand wordt genomen om telkens een stap verder de parallellen tussen natuurlijke en technologische evolutie te leren kennen en herkennen. Christian Kromme introduceert een model met 7 opeenvolgende niveaus van ontwikkeling, toegepast op biologische en technologische vooruitgang. Voor Nederland kunnen we constateren dat we aan de vooravond staan van het 6 e niveau. Daarmee wordt duidelijk welk potentieel aan progressie de mens en maatschappij nog onbenut laten. Op dit moment in de curve gaan we een exponentiele versnelling meemaken, onder meer door zelflerende systemen (op basis van algoritmen). Er volgt een vooruitblik hoe we in 2030 onze maatschappij inrichten, met nieuwe, zelforganiserende en lokale verbanden. Een prachtig en inspirerend toekomstbeeld.

Het boek is aan absolute aanrader voor iedereen die nieuwsgierig is naar de exponentiële veranderingen die ons te wachten staan in de komende 10 jaar. Verplichte literatuur voor ondernemers, bestuurders, wetenschappers en politici.

Geschreven door Remco van Nieuwenhoven | CEO Orange Juice.